Historie Harmonie Drunen

Een vereniging met een geschiedenis maar vooral ook met een toekomst.

Van 1843 tot 1960


De historie van muziekvereniging Harmonie Drunen gaat terug tot 1843. Toen werd Harmonie De Eendracht in Drunen opgericht waaruit, na een afsplitsing in 1902, ook harmonie De Volharding voortkwam. In 1882 ontstond tevens Harmonie De Jongenscongregatie, die rond 1951 na een moeilijke periode opnieuw leven werd ingeblazen en voortaan als R.K. Harmonie Beatrix op eigen benen verder ging.
Inmiddels was in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog Harmonie De Eendracht opgeheven. In 1960 besloten De Volharding en R.K. Harmonie Beatrix te fuseren en om “samen sterk” te gaan werken aan een nieuwe toekomst. Al meteen werden naast het “grote orkest” een Jeugdharmonie en een Drumband opgericht, zodat de nieuwe vereniging meteen al bestond uit 3 onderdelen.

Van 1960 tot nu

Het gaat vanaf dat moment goed met de vereniging. Behaalde resultaten op concoursen bevestigen dat; er worden alleen maar eerste prijzen behaald en het “grote orkest” promoveert binnen 11 jaar naar de Superieure, oftewel hoogste afdeling, van de Bossche Bond. Ook op Topconcoursen worden eerste prijzen zelfs “met lof der jury” in de wacht gesleept. De Jeugdharmonie en de Drumband doorlopen hun eigen carrière die ook veel hoogtepunten kent. In 1975 wordt een Majorettenkorps toegevoegd aan de vereniging, dat in 2003 weer wordt opgeheven.

Symfonisch Blaasorkest (SBO) Drunen

Het “grote orkest” krijgt onder leiding van landelijk bekende dirigenten en na een enorme groei van de vereniging uiteindelijk de naam Symfonisch Blaasorkest (SBO) Drunen. Het SBO treedt regelmatig op zowel in binnenland als buitenland. Zij maken muziek op hoog niveau en met 90 leden één van de grootste orkesten in de omgeving. De leeftijd varieert van 16 tot 70 jaar.

Slagwerkgroep

In de eerste jaren van de jaren ’60 was nog werkelijk sprake van een echte drumband met tambour-maître. De drumband groeide en in 1967 werd besloten de naam te wijzigen in De Vrolijke Trommelaren. In de jaren '80 en '90 ontwikkelde de harmonie en zo ook De Vrolijke Trommelaren zich steeds meer als concertorkesten. Besloten werd de naam van ‘De Vrolijke Trommelaren’ om te dopen in 'Malletband Impression', wat beter aansluit bij de muziekkeuze, die valt onder de noemer ‘melodisch slagwerk’. Tegenwoordig wordt er ook veel ondersteuning gegeven aan het SBO en daarom is heden de naam 'Slagwerkgroep Drunen'

Slagwerkklas

Als beginnende slagwerker kun je je aansluiten bij de slagwerkklas. Ook vanuit het scholenproject kun je starten bij deze groep.  

 

Opleidingsorkest

De voormalige jeugdharmonie promoveerde in de jaren '90 van de vierde afdeling naar de afdeling Uitmuntendheid en is later omgedoopt tot 'Harmonieorkest Moyenne'. Het was een doorgroeiorkest en de belangrijkste leverancier van muzikanten die oprukken naar het hoogste niveau: het Symfonisch Blaasorkest.
In 1995 kwam het Jeugd- cq. Opleidingsorkest Windkracht 8 erbij. Muzikanten die al een instrumentkeuze hebben gemaakt en na les te hebben genomen op A-niveau zitten maakte deel uit van dit orkest. In 2016 is er, gezien het ledenaantal, weer teruggegaan naar één opleidingsorkest. Maar dit orkest is met ook hier vaste bezetting een mooie opstap.

Samenspelgroep

Samen muziek maken als je pas begonnen bent op een instrument is harstikke leuk. Dit ter voorbereiding om later door te kunnen stromen naar Opleidingsorkest.

Blazersorkest

De eerste kennismaking met muziek maken. Via het scholenproject zijn verschillende muzikanten begonnen op een instrument. Daarna kunnen zij doorstromen naar de samenspelgroep.
Harmonie Drunen
Donauring 118
5152 TD Drunen
info@harmonie-drunen.nl 
Terug naar boven