Algemene informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie over de Harmonie Drunen. Verder kun je hier terecht voor informatie over bestuur, opleidingen, antwoord op veelgestelde vragen, nieuwsberichten en interessante links.
 
Harmonie Drunen bestaat sinds 1843 en is stevig gegrondvest in de Drunense, Heusdense gemeenschap. 
De vereniging telt de afgelopen jaren steeds ongeveer 160 leden; muzikanten en bestuursleden.
 
Er zijn verschillende onderdelen wekelijks actief, te weten:
  • Symfonisch Blaasorkest Drunen (SBO)
  • Slagwerkgroep Drunen (SGD)
  • Opleidingsorkest
  • Samenspeelgroep
  • Slagwerkklas
  • Blazersorkest

Organisatie

 
De vereniging heeft een bestuur van tenminste 3 leden en elk onderdeel heeft zijn eigen werkgroep. Verder zijn er enkele commissies die zich met diverse zaken bezighouden, zoals de cie. OKM (Onderhoud, Kleding en Muziekinstrumenten) en de commissie PMC (PR en Communicatie) die zich bezig houdt met sponsorbeheer en grote evenementen.
 
Leden van de Harmonie Drunen hebben zitting in:
  • Stichting Concertreizen
  • Stichting Bruisend Heusden
  • Stichting Beheer Brugzaal
  • Stichting Memories & Dreams
De vereniging heeft leden, jeugdleden, donateurs, leden van de Club van 100, sponsoren en ambassadeurs. Beschermheer is de heer H. Willems. De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en heeft statuten. De dagelijkse gang van zaken is beschreven in een Handboek.
 

 

Communicatie

Intern wordt er gecommuniceerd en overlegd via vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, het Management Team (DB en voorzitters werkgroepen) en werkgroepvergaderingen, waarvan verslag wordt gemaakt.
Leden ontvangen informatie via interne mededelingen of brieven binnen een onderdeel. Informatie die de hele vereniging aangaat is te lezen in de Harmonieuws. Deze zijn ook op de site te lezen.
 

Repetitieruimte

De vereniging heeft een vast onderkomen, de Brugzaal, in het sociaal - cultureel centrum "De Voorste Venne" te Drunen. Dit onderkomen bestaat uit een aantal repetitie- en opslagruimtes, een bestuurskamer, een grote zaal met een bar en speciale akoestische voorzieningen voor repetities en uitvoeringen. 
Harmonie Drunen
van Hogendorpstraat 5
5151 EC Drunen
info@harmonie-drunen.nl 
Terug naar boven