en we zoeken een nieuwe voorzitter

vacature voor voorzitter Harmonie Drunen

Harmonie Drunen is een bloeiende vereniging met een rijke historie. In het jaar 2018 bestaat de vereniging maar liefst 175 jaar.  Harmonie Drunen bestaat uit een Symfonisch Blaasorkest, Opleidingsorkest, Slagwerkgroep, Samenspeelgroep en een Slagwerk- en Blazersklas

Door het vertrek van onze huidige voorzitter zijn wij op zoek naar:

VOORZITTER (M/V)

Inhoud van de functie:

Op een enthousiaste en betrokken wijze besturen van de vereniging waarbij met name een visie en (financieel) beleid voor de toekomst wordt gedefinieerd en uitgevoerd. Daarnaast dient zorg te worden gedragen voor het in stand houden en uitbreiden van voldoende bekendheid van de vereniging in de regio. De voorzitter neemt plaats in het Dagelijks Bestuur welke naast de voorzitter bestaat uit een penningmeester en secretaris. Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door de voorzitters van de werkgroepen van de verschillende onderdelen. (Algemeen Bestuur / MT)

Taken / verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen, in nauw overleg met de voorzitters van de werkgroepen, van het algemeen beleid voor de vereniging en beleidsmatig duidelijk onderscheid maken in korte en lange termijnen. Vertalen van het opgestelde beleid in concrete acties en het aangeven van prioriteiten in deze.
 • Toezien op een gedegen uitvoering van het opgestelde beleid door de diverse werkgroepen. In voorkomende gevallen adviseren en bijsturen op onderdelen van de beleidsuitvoering.
 • Zichtbaar zijn in de regio waarbij goede externe contacten met de plaatselijke overheid, ondernemers, collega verenigingen en de Muziekbond van essentieel belang zijn.
 • Verder tot ontwikkeling brengen van het sponsorbeleid en het voeren van acquisitie en onderhandelingsgesprekken met (potentiële) sponsoren, plaatselijke overheid en dirigenten.
 • In overleg bepalen van aankopen/investeringen, waaronder aanschaf van instrumentarium e.d., waarbij het beleidsplan met bijbehorende prioriteitenoverzicht steeds als uitgangspunt dient te worden genomen. Voor alle uitgaven dient een goedkeuring van het Dagelijks Bestuur te zijn verkregen.
 • Bevorderen van een goede coördinatie van de diverse onderdelen door zich regelmatig te laten informeren met betrekking tot de ontwikkelingen. Regelmatige aanwezigheid bij optredens en repetities is gewenst.
 • Verantwoorden van activiteiten aan het Dagelijks Bestuur en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Voorzitten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

 

 

Profielschets Voorzitter Harmonie Drunen:

 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden:
  • Gemakkelijk spreken in het openbaar
  • Op prettige wijze contacten kunnen leggen
  • Oprechte belangstelling kunnen tonen naar de leden van de vereniging
 • Bekendheid met het werven van sponsoren, dan wel ervaring met de uitvoering van commerciële activiteiten
 • Affiniteit hebben met de regionale ondernemers
 • Bekendheid met de werkwijze van, en inzicht hebben in, de plaatselijke overheid
 • Bekendheid met de juridische aspecten van verenigingen

Wij bieden:

Een prachtige vereniging die bewezen heeft iedere keer op zoek te gaan naar (muzikale) uitdagingen waarbij de organisatiekracht onder de leden zeer groot is.

Bent u geïnteresseerd, dan komen wij graag in contact met u!

Stuur dan een mail naar info@harmonie-drunen.nl. Voor meer informatie over de harmonie of de vacature, neem dan contact op met Arnoud van Hulten, 06-53744419.

 

Harmonie Drunen
van Hogendorpstraat 5
5151 EC Drunen
info@harmonie-drunen.nl 
Terug naar boven